Pełen poradnik pogrzebowy znajdą Państwo po wejściu w link: PORADNIK POGRZEBOWY

 

1. W przypadku śmierci bliskiego w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych) jeśli zgon nastąpił w domu.
2. Następnym krokiem jest zawiadamienie zakładu pogrzebowego.
3. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu”, która następnie będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
4. Ciało przewozi się do kostnicy miejskiej lub zakładu pogrzebowego, jeśli ten dysponuje własną chłodnią.
5. Kolejnym elementem jest wybór zakładu pogrzebowego, któremu powierzą Państwo przeprowadzenie ceremonii.
6. Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
- kartę zgonu, wystawioną przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
- zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatnim odcinkiem emerytury lub renty, w
  przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.
Nasz zakład pogrzebowy pomaga we wszystkich procedurach formalno-prawnych, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS oraz wyrobieniem aktu zgonu.
7. W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
- data pogrzebu lub kremacji,
- wybór cmentarza i miejsca pochówku,
- wybór trumny,
- określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Zakład pogrzebowy grocholice

Bełchatów - Grocholice | Ul. Częstochowska 4 | Ul. Południowa 26
Telefon: 044 633 45 10 | 600 693 530 | 606 452 077
 
 
 
Bełchatów - Grocholice | Ul. Częstochowska 4 | Ul. Południowa 26
Telefon: 044 633 45 10 | 600 693 530 | 606 452 077