Zakład Pogrzebowy Wiesław Pązik zajmuje się wszystkimi kwestiami administracyjnymi i biurokratycznymi, związanymi ze przygotowaniem do pogrzebu. Firma nasza dba o właściwy przepływ dokumentacji potrzebnej do organizacji ceremonii żałobnej, a także przewozu Zmarłych czy i kremacji. Nasza pomoc jest dostępna dla Państwa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W celu dokonania formalności urzędowych niezbędne są dokumenty, które należy dostarczyć do naszego biura w Bełchatowie. W momencie ich dostarczenia, na Państwa życzenie, pracownicy nasi przejmą odpowiedzialność za wszelkie formalności.

Oto dokumenty, których posiadanie jest konieczne w przypadku organizacji ceremonii żałobnej:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty zmarłego
 • PESEL zmarłego
 • PESEL wnioskodawcy
 • odcinek renty/emerytury zmarłego (legitymacja ubezpieczeniowa)
 • dokument potwierdzający własność grobu.

Dokumenty wymagane w celu otrzymania zasiłku pogrzebowego:

 • w przypadku formalności dopełnianych w ZUS
  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)
  • akt zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • w przypadku formalności dopełnianych w KRUS
  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
  • akt zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

Informujemy, że istnieje możliwość wypłaty w naszym biurze w Bełchatowie pełnej kwoty zasiłku pogrzebowego. Jest to duże udogodnienie dla naszych Klientów. Możemy także umożliwić Państwu bezgotówkowe uregulowanie kosztów pogrzebu z kwoty zasiłku.