Okoliczności oraz moment śmierci są trudne, a nawet w większości przypadków, niemożliwe do przewidzenia. Kiedy jednak nastąpi zgon, należy zmierzyć się nie tylko z trudnymi emocjami, ale także z koniecznością podjęcia odpowiednich działań. Staje się to niejednokrotnie wyzwaniem ponad siły rodziny Zmarłego.

Z myślą o takim właśnie wyzwaniu i o konieczności sprostania mu, przygotowany został poniższy krótki poradnik z kilkoma wskazówkami odnośnie postępowania w przypadku śmierci Bliskiej Osoby.

Postępowanie w przypadku śmierci Bliskiej osoby

Jeżeli zgon następuje w domu

W przypadku zgonu, który nastąpił w domu najpierw należy wezwać lekarza, w celu stwierdzenia zgonu. W dni powszednie, w godzinach pracy placówek POZ jest to zazwyczaj lekarz rodzinny, pod którego opieką Zmarły pozostawał w ciągu ostatnich 30 dni przed śmiercią. Jeżeli zgon nastąpił natomiast w godzinach nocnych, w weekend lub w czasie świątecznym – wtedy należy wezwać lekarza pogotowia ratunkowego (dzwoniąc pod numer 999 lub 112).
Przybyły lekarz dokonuje oględzin oraz stwierdza zgon, a następnie powinien wystawić kartę zgonu. Karta zgonu to dokument, który uprawnia zakład pogrzebowy do przeprowadzenia eksportacji ciała Zmarłego do chłodni.
Następnie należy wezwać zakład pogrzebowy. Jeżeli chcą Państwo powierzyć zadanie eksportacji ciała Zmarłego naszemu zakładowi pogrzebowemu – prosimy o telefon pod numer 044 633 45 10 lub 600 693 530.
Posiadając kartę zgonu, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, który jest właściwy dla miejsca zgonu. Na podstawie karty zgonu otrzymuje się akt zgonu. Jeśli Państwo sobie tego życzą, Zakład Pogrzebowy Wiesław Pązik może przejąć odpowiedzialność za te formalności i dopełnić ich w imieniu naszych Klientów.

Jeżeli zgon następuje w szpitalu/hospicjum

W przypadku zgonu, który nastąpił w szpitalu kartę zgonu wystawia lekarz pełniący aktualnie dyżur. Bliscy zmarłego odbierają ten dokument ze szpitala, a następnie powinni się skontaktować z wybraną firmą pogrzebową, w celu rozpoczęcia przygotowań do pogrzebu.  
Zakład Pogrzebowy Wiesław Pązik w Bełchatowie pozostaje do Państwa dyspozycji przez całą dobę – wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 044 633 45 10 lub 600 693 530.
Będąc w posiadaniu karty zgonu niezbędna jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, celem uzyskania aktu zgonu. Jeśli Państwo chcieliby, aby to nasz Zakład Pogrzebowy zajął się niezbędnymi formalnościami – prosimy o kontakt. Postaramy się dopełnić wszelkich kwestii urzędowych z największą możliwą starannością.
Po otrzymaniu aktu zgonu możliwe jest dalsze przygotowanie do uroczystości pogrzebowych. W siedzibie naszej firmy dokonujemy wszystkich ustaleń związanych z czasem, miejscem, formą, okolicznościami oraz szczegółami ceremonii żałobnych.