Pogrzeby wojskowe należą do uroczystości żałobnych o specjalnym ceremoniale, co sprawia, że tego typu pochówek odznacza się niepowtarzalną atmosferą. Dzieje się tak, ponieważ pogrzebom wojskowym towarzyszy wojskowa asysta honorowa, o której przydzieleniu decyzję podejmuje zawsze Minister Obrony Narodowej.

Pogrzeby wojskowe odbywają się zazwyczaj w przypadku pochówku żołnierzy w służbie czynnej i byłych żołnierzy zawodowych, dam i kawalerów Orderu Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego, kombatantów oraz weteranów, którzy brali udział w walkach o niepodległość Polski oraz w zagranicznych misjach wojskowych, a także w przypadku zasłużonych pracowników wojska.

Zakład Pogrzebowy Wiesław Pązik podejmuje się organizacji pogrzebów wojskowych na każdym cmentarzu Bełchatowa i okolic oraz w całym województwie łódzkim. Współpracujemy z Wojskiem Polskim tak, aby ceremonia żałobna o charakterze wojskowym mogła przebiegać zawsze ściśle według przepisów. Pogrzebom wojskowym zawsze towarzyszą nasze ceremonialne karawany oraz personel, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.