Kremacja z każdym rokiem zyskuje coraz więcej zwolenników. Dokonywana jest z zachowaniem wszystkich norm etycznych. Zwłoki Osoby Zmarłej umieszczone są w specjalnej nielakierowanej trumnie, pozbawionej metalowych elementów, w piecu kremacyjnym. Proces kremacji odbywa się z zachowaniem najwyższego szacunku w stosunku do Osoby Zmarłej. Podczas kremacji zwłok ciało ulega całkowitemu spopieleniu w temperaturach blisko 900 stopni. Następnie prochy składane są do urny.

Kremacja Bełchatów

Organizujemy pogrzeby z kremacją w Bełchatowie. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu nie różni się wiele od tradycyjnego pogrzebu. W kaplicy na cmentarzu zamiast trumny wystawiona jest urna, po czym następuje wyprowadzenie z kaplicy. Żałobnicy w kondukcie przechodzą pod grób ziemny, grobowiec lub kolumbarium, gdzie następuje złożenie urny.

Kościół katolicki oficjalnie zaaprobował kremację w 1963r. Akceptację tą poświadcza znowelizowany Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983r. – kanon 1176 par. 3, zaakceptowany przez papieża Jana Pawła II.