Uroczystości pogrzebowe jako ostatnia ceremonia, zamykająca ludzkie życie, stanowi jego odzwierciedlenie i ukoronowanie. Charakter tej ceremonii zazwyczaj odzwierciedla poglądy i wartości, wyznawane za życia przez Zmarłego. Dlatego też osoby, dla których za życia światopogląd i wartości religijne stanowiły ważny element codzienności, życzą z reguły sobie, aby ich pogrzeb miał charakter wyznaniowy. Pochówki wyznaniowe różnią się pewnymi elementami, w zależności od wyznania, ale łączy je obecność duchownego, który przewodniczy ceremonii.

Zakład Pogrzebowy Wiesław Pązik ma wieloletnie doświadczenie w organizacji pogrzebów wyznaniowych. Nasza firma podejmuje się ich organizacji na wszystkich cmentarzach Bełchatowa i okolic, a także w całym województwie łódzkim oraz – jeśli takie jest życzenie rodziny Zmarłego – także w całej Polsce.