Zakłady pogrzebowe starają się oferować swoim Klientom możliwie jak najbardziej kompleksowe usługi pogrzebowe, obejmujące też posiadanie własnej nowoczesnej infrastruktury funeralnej. Pozwala ona nie tylko na sprawną realizację ceremonii żałobnej, ale także na obniżenie całościowych kosztów pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy Wiesław Pązik posiada takie właśnie nowoczesne zaplecze w postaci chłodni. Posiadanie własnej chłodni gwarantuje, że ciało osoby zmarłej może godnie oczekiwać na ostatnią podroż, a także jest przygotowywane do pogrzebu na miejscu.

Nasza firma oferuje nie tylko przechowanie ciała Osoby Zmarłej w godnych warunkach, ale także jej przygotowanie do pochówku poprzez zabiegi tanatokosmetyczne oraz poprzez ubranie w strój dostarczony przez rodzinę Zmarłego lub zakupiony w siedzibie naszego zakładu pogrzebowego.